Uncategorized
Corona nieuws
18 augustus 2020
0

Regels gelden voor spelers, evt. begeleiders en bezoekers/bezoekende verenigingen.

 • Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels in acht, zoals.: Handen desinfecteren bij binnenkomst in de sporthal. (desinfecteringsmiddelen worden door de vereniging verstrekt en dicht bij de ingang van de sporthal ter gebruik neergezet.
 • Bij binnenkomst krijgt U de gebruikelijke gezondheidsvragen gesteld door de, door de vereniging aangestelde, coronagedelegeerde. (herkenbaar aan geel of oranje hesje.) U zult ook per avond een presentielijst moeten tekenen. Deze lijst zal door de vereniging maximaal 4 weken bewaard worden i.v.m. eventueel noodzakelijk direct contactonderzoek na mogelijke besmetting. Mensen die niet willen tekenen zullen de toegang tot de sporthal/faciliteiten geweigerd worden (dat geldt tijdens de competitie ook voor bezoekende verenigingen).
 • In de sporthal staan met pijlen looproutes aangeven voor inkomende en vertrekkende mensen. Houdt je aan de aangegeven looproutes zodat de 1,5 meter regel in stand gehouden kan worden. Was/desinfecteer regelmatig je handen(bij binnenkomst en tussendoor).
 • Blijf thuis als jij, of één van je huisgenoten, ziek is, of ziekteverschijnselen heeft. Als er tijdens sportactiviteiten klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of plotseling verlies van reuk of smaak, ga dan direct naar huis. Neem geen enkel risico, zowel voor jezelf als zeker voor een ander.
 • Blijf thuis zolang je in eventuele thuisisolatie bent omdat je in direct contact geweest bent met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld.
 • Houdt je aan de voorgeschreven 1,5 meter afstand als je niet speelt.
 • Kom in sportkleding naar de sporthal/vereniging. Als je toch(gedeeltelijk) om moet kleden doe dan al je spullen/kleding in je zelf meegenomen sporttas en neem die mee de zaal in. Er mogen geen spullen/kleding in de kleedkamer achterblijven. Dat zal nu in zomertijd makkelijker zijn dan straks als we dikkere jassen moeten gaan dragen. Maar we dienen ons er wel aan te houden. Er mogen ook maar een beperkt aantal personen tegelijk in de kleedkamer aanwezig zijn. Er geldt een regel van één persoon per 9 m2. In ons geval dus maximaal 2 personen tegelijk in de kleedkamer. Gebruik van de kleedkamer dus tot een minimum beperken. Er mag eventueel even snel afgespoeld worden in de douche maar ook hier geldt weer maximaal 2 personen tegelijk. Maar we dienen ons er wel aan te houden. Toiletbezoek dient tot een minimum beperkt te blijven. Moet U toch naar het toilet maak dan zoveel mogelijk gebruik van de algemene toiletten. Deze worden regelmatig schoongemaakt. In de zaal mogen maximaal veertig personen tegelijk aanwezig zijn.
 • Kom niet eerder als vijf minuten voor de speeltijden naar de zaal en verlaat na het spelen zo veel mogelijk direct de sporthal.
 • De afdeling West heeft voor de competitie besloten dat er geen dubbelspel gespeeld wordt. Als vereniging hebben wij ons daarbij aangesloten en besloten dat er ook onderling niet gedubbeld gaat worden om eventuele risico’s tot een minimum te beperken.
 • Gebruik kantine/bar sporthal.In de bar van de sporthal is maximaal ruimte voor 20 personen.We weten dat dat erg lastig gaat worden maar we moeten hier met zijn allen verstandig mee omgaan.De Wasbeek hanteert het horecaprotocol voor wat betreft het aantal zitplaatsen in het bargedeelte. Dat zijn er dus niet meer als eerder genoemde 20.Helaas is de horeca dus voorlopig ondergeschikt aan het sporten. Het sporten staat in de Wasbeek nu eenmaal voorop. Bij een vol horecagedeelte moeten de sporters dus in de sporthal blijven. Eten en drinken is echter niet toegestaan in de sporthal zelf. Hou je ook aan de anderhalve meter maatregelen in de bar en volg de instructies van de medewerkers van de sporthal op. Dat is in ieders belang. Met op maandag de volleyballers, zwemmers en wij tafeltennissers zal er dus maar beperkt ruimte zijn om iets te drinken.
 • We zullen gaan merken dat het een heel ander seizoen gaat worden dan wij gewend zijn maar we moeten ons met elkaar door deze lastige periode heen slaan en hopen dat er een keer een einde komt aan deze moeilijke tijden.

Mvg,

Bestuur T.T.V Sassem